ພິທີເປີດປ້າຍ ບໍລິສັດ ລົງທຶນພະລັງງານໄຟຟ້າ ລາວ-ຈີນ.

08-11-2019.
   ໃນວັນທີ 8 ພະຈິກ ປີ2019, ຢູ່ສໍານັກງານໃຫຍ່ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,  ທ່ານ ປອ ຄໍາມະນີ ອິນທິລາດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໄດ້ເປັນປະທານ ເປີດປ້າຍ ບໍລິສັດ ລົງທຶນພະລັງງານໄຟຟ້າ ລາວ-ຈີນ ຂື້ນຢ່າງເປັນທາງການ, ຫຼັງຈາກບໍລິສັດ ລົງທຶນພະລັງງານໄຟຟ້າ ລາວ-ຈີນ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂື້ນ ກໍ່ໄດ້ເປັນບໍລິສັດຕາຂ່າຍໄຟຟ້າພາກໃຕ້ຈີນ ຢູນໜານສາກົນ ແລະ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ລົງທຶນຮ່ວມກັນ ແລະ ຮັບຜິດຊອບ ໃນການກໍ່ສ້າງ ດໍາເນີນງານ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາ ໂຄງການສະໜອງໄຟໃຫ້ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ແລະ ຈະເປັນໂຄງການສາຍສົ່ງໄຟຟ້າທຳອິດ ທີ່ລົງທຶນໃນຮູບແບບ BOT ຢູ່ ສປປລາວ, ໃນການຮັບປະກັນການສະໜອງໄຟໃຫ້ລົດໄຟລາວ-ຈີນ ທີ່ຈະສາມາດແລ່ນລົດໄດ້ຕາມເປົ້າໝາຍ ແລະ ເປັນໂຄງການໜື່ງທີ່ຊຸຸກຍູ້ການພັດທະນາຄູ່ຮ່ວມ ລະຫວ່າງ ສປປລາວ ກັບ ສປຈີນ ເປັນໂຄງການ “ໜື່ງແລວທາງໜື່ງເສັ້ນທາງ” ໃນການເຊື່ອມໂຍງພື້ນຖານໂຄງລ່າງກັບບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນ. ການເປີດປ້າຍບໍລິສັດ ລົງທຶນພະລັງງານໄຟຟ້າ ລາວ-ຈີນ ຈະເຮັດໃຫ້ໂຄງການສະໜອງໄຟໃຫ້ລົດໄຟລາວ-ຈີນ ກ້າວໄປອີກຂັ້ນ ຄາດວ່າ ໂຄງການຈະໄດ້ເລີ່ມກໍ່ສ້າງພາຍໃນ ເດືອນ ທັນວາ 2019 ແລະ ຈະໃຫ້ສໍາເລັດ ໃນເດືອນ ມີນາ 2021.