EDL News Channel
EDL News Channel is a channel present information about Electricite Du Laos, and also a good introduction to electricity usage accurately.


On Air

Lao TV 3: Wednesdays and Fridays at 19:50 - 20:20.

Lao LPS TV: Sundays at 18:30 - 19:00.


Rerun

Lao TV 3:Thursdays at 10:05 - 10:55.

Lao LPS TV:Tuesdays at 22:00 - 22:30.

Videos

ລາຍການໄຟຟ້າລາວເພື່ອການພັດທະນາ 273

15-06-2021

ລາຍການໄຟຟ້າລາວເພື່ອການພັດທະນາ 272

15-06-2021

ລາຍການໄຟຟ້າລາວເພື່ອການພັດທະນາ 271

15-06-2021

ລາຍການໄຟຟ້າລາວເພື່ອການພັດທະນາ 270

04-04-2021

ສາລະໜ້າຮູ້ ຕອນ: ແມ່ນ ຫຼື ບໍ່ ເປີດແອ ແລະ ພັດລົມພ້ອມກັນ ຈະບໍ່ເປືອງຄ່າໄຟ

04-05-2021

ຄ່າບຳລຸງຮັກສາ 2021

02-05-2021

ຄຳແນະນຳກ່ຽວການຊົມໃຊ້ພະລັງງານໄຟຟ້າ ​ຢ່າງປະຫຍັດ ໃນຊ່ວງການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19​ ແລະ​ ໄລຍະລະດູຮ້ອນ

30-04-2021

ລະບົບຈຳໜ່າຍ

13-03-2021

ສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ ແລະ ສະຖານີ

05-03-2021