ສຸນບໍລິການໄຟຟ້າເມືອງໜອງແຮດ ແຂວງຊຽງຂວາງ ປັບປຸງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແຮງດັນ 22 ກວ

13-08-2020.ໃນວັນທີ 12 ສິງຫາ 2020, ສຸນບໍລິການໄຟຟ້າເມືອງໜອງແຮດ ໄດ້ສົມທົບກັບ ພະແນກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າລາວ ສາຂາ ແຂວງຊຽງຂວາງ ໄດ້ປັບປຸງລະບົບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແຮງດັນກາງ 22 ກິໂລໂວນ ຢູ່ທີ່ ບ້ານພັກແຄະ ອັນເນື່ອງຈາກສາຍຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ມີຄວາມໂຕ່ງ ແລະ ຕໍ່າຫຼາຍ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ເກີດອຸບັດເຫດກັບລົດໃຫຍ່ 12 ລໍ້ ຈີ່ງໄດ້ມີການຍ້າຍເສົາໄຟຟ້າອອກແລ້ວຕັ້ງໃໝ່ ໂດຍໃຊ້ເວລາ 8 ຊົ່ວໂມງຈີ່ງສໍາເລັດ ແລະ ມີພະນັກງານ ວິຊາການເຂົ້າຮ່ວມປະຕິບັດ 11 ຄົນ.