ກອງປະຊຸມເປີດກ້ວາງ ຖອດຖອນບົດຮຽນ ແຜນພັດທະນາ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ 2016-2020

04-02-2020.
          ເພື່ອຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍວິໄສທັດ 2030 ແຜນຍຸດທະສາດ 2025 ແລະ ແຜນພັດທະນາ 2016-2020 ຂອງຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ກໍ່ຄືຍຸດທະສາດກ່ຽວກັບພະລັງງານທົດແທນ ການປະຢັດພະລັງງານ ພະລັງງານທາງເລືອກ ແລະ ການສົ່ງເສີມໄຟຟ້າຊົນນະບົດ ລວມເຖິງວຽກງານອື່ນທີ່ຕິດພັນກັບພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ການເມືອງ ໃນໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ. ໃນວັນທີ 4-5 ກຸມພາ 2020 ທີ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ມີກອງປະຊຸມເປີດກວ້າງ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາ 5ປີ ຄັ້ງທີ VIII ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5ປີ ຄັ້ງທີ IX ຂອງກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ປອ ຄຳມະນີ ອິນທິລາດ ກຳມະການສູນກາງພັກ, ເລຂາຄະນະພັກ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່. ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍທິດນຳກົມການເມືອງສູນກາງພັກ, ຄຳແນະນຳຂອງຄະນະເລຂາທິການສູນກາງພັກ, ຄຳສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ການຊີ້ນຳຂອງ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ບົນພື້ນຖານການປະສານສົມທົບກັບອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນເນັ້ນໃສ່ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານພະລັງງານທົດແທນໃນທ້ອງຖິ່ນເປັນຕົ້ນ. ຕໍ່ນ້າສະພາບການຜັນແປຂອງສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ ບວກກັບສະພາບເສດຖະກິດພາຍໃນປະເທດທີ່ຢູ່ໃນຊ່ວງຊະລໍຕົວ, ໂດຍອີງຕາມບົດລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາຂະແນງການ 5ປີ ຄັ້ງທີ VIII ແລະ ຄັ້ງທີ IX,  ການພັດທະນາໃນຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແມ່ນໄດ້ສຳເລັດການສ້າງ 2 ກົດໝາຍຄື: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍໄຟຟ້າ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮ່ທາດ ໃນປີ 2017, ໂຄງການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າທີ່ສຳເລັດ ແລະ ດຳເນີນການຜະລິດແລເວ ມີຈຳນວນ 78 ແຫ່ງ ແລະ ໄດ້ສຳເລັດການຂະຫຍາຍສະຖານີໄຟຟ້າ 71 ແຫ່ງໃນຂອບເຂດທົ່ງປະເທດ ເຊິ່ງການພັດທະນາແຫຼ່ງຜະລິດໄຟຟ້າເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເປັນກຳລັງແຮງອັນສຳຄັນທີ່ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້-ສົ່ງເສີມບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ໃຫ້ມີການເຕີບໂຕຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ, ອັດຕາການເຂົ້າເຖິງໄຟຟ້າຂອງຄົວເຮືອນຖາວອນແມ່ນ 95% ເຊິ່ງຖືເປັນຕົວຊີ້ວັດທີ່ສຳຄັນ ແລະ ສະແດງເຖິງເປົ້າມາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ການລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ. ບົນພື້ນຖານສະພາບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຈຸດດີ ແລະ ຂໍ້ຄົງຄ້າງ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາໃນໄລຍະ 5ປີ ຜ່ານມາ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການນຳເຂົ້າພະລັງງານຈາກຕ່າງປະເທດ ໂດຍການສົ່ງເສີມໃຫ້ມີການຊື້-ຂາຍພະລັງງານໄຟຟ້າຈາກພະລັງງານລົມ ແລະ ແສງຕາເວັນ ກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານ ແລະ ການນຳໃຊ້ພະລັງງານສະອາດເປັນຫຼັກເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດ ພາວະເຮືອນແກ້່ວ ແລະ ກຸ້ມຕົນເອງ ເພື່ອເພີ່ມຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານພະລັງງານ ໂດຍການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດພາຍໃນແບບປະຢັດ ຍືນຍົງ ແລະ ສີຂຽວ.