ກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບການດໍາເນີນທຸລະກິດ ຂອງ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ

10-08-2022.    ເພື່ຶອແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານ ເສດຖະກິດ-ການເງິນ ແລະ ທໍາຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການດຳເນີນທຸລະກິດ, ການປະຕິບັດວຽກເຊິ່ງເປັນຫນື່ງໃນແຜນປະຕິຮູບ ການດໍາເນີນທຸລະກິດ ຂອງ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ(ຟຟລ) ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບໃນອະນາຄົດ, ໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 10 ສິງຫາ 2022 ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຟຟລ ສໍານັກງານໃຫຍ່ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມການດຳເນີນທຸລະກິດ ຂອງ ຟຟລ ຂຶ້ນ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມ ຂອງ ທ່ານ ທອງພັດ ອິນທະວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຮອງຫົວໜ້າຄະນະປະຕິຮູບ, ທ່ານ ວັນທອງ ສິດທິກຸນ ຮອງປະທານສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ ແຫ່ງຊາດລາວ, ທ່ານ ຈັນທະບູນ ສຸກອາລຸນ ຮອງປະທານສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ແຫ່ງຊາດລາວ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ຟຟລ ພ້ອມຄະນະປະຕິຮູບ, ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ ແຫ່ງຊາດລາວ, ກົມສື່ມວນຊົນສະພາແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງຖະແຫຼ່ງຂາວວັດທະນາທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ກົມປະຊາສຳພັນ ສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ,  ຄະນະຜູ້ອໍານວຍການ ຟຟລ, ບໍລິສັດໃນເຄືອ,  ຄະນະຝ່າຍ, ບໍລິສັດແຫຼ່ງຜະລິດ ແລະ ທະນາຄານທຸລະກິດ ເຂົ້າຮ່ວມ. ກ່ອນການນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບການດຳເນີນທຸລະກິດ ຂອງ ຟຟລ ທ່ານ ທອງພັດ ອິນທະວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຮອງຫົວໜ້າຄະນະປະຕິຮູບ ໄດ້ມີຄໍາເຫັນຕໍ່ກອງປະຊຸມ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ທ່ານ ຈັນທະບູນ ສຸກອາລຸນ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ຟຟລ ໄດ້ຂຶ້ນນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບການດຳເນີນທຸລກະກິດ ຂອງ ຟຟລ ເຊິ່ງປະກອບມີທັງໝົດ 4 ຫົວຂໍ້ຄື: ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ ຟຟລ ຄຽງຄູ່ກັບສັງຄົມ, ອົງປະກອບຂອງຕົ້ນທຶນລາຄາໄຟຟ້າ, ການແກ້ໄຂບັນຫາໜີ້ສິນ ເພື່ອດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງ ຟຟລ ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ  ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ລາຄາໄຟຟ້າ ຄວນກໍານົດແນວໃດຈຶ່ງເໝາະສົມ. ນອກຈາກນັ້ນ ກອງປະຊຸມ ກໍ່ໄດ້ມີການແລກປ່ຽນຄໍາຄິດ-ຄໍາເຫັນ  ຄໍາຖາມເຈາະຈິ້ມ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີແນະຕໍ່ກັບລາຄາໄຟຟ້າ ຈາກ ບັນດາແຫຼ່ງຜະລິດ IPP & SPP, ບັນດາທະນາຄານ, ພາກທຸລະກິດ, ພາກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ກອງປະຊຸມກໍ່ໄດ້ປິດລົງດ້ວຍຜົນສໍາເລັດອັນຈົບງາມ.