ກອງປະຊຸມລາຍງານການຊົດເຊີຍຂອງໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຫີນບູນ

21-10-2019.        ກອງປະຊຸມລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກ່ຽວກັບການຍົກຍ້າຍ ບັນດາບ້ານທີ່ຖືກຜົນກະທົບ ຈາກໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຫີນບູນ, ເພື່ອໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຍົກຍ້າຍຈັດສັນທີ່ຢູ່ອາໄສໃຫ້ແກ່ບັນດາຄອບຄົວທີ່ຖືກຜົນກະທົບ ໂດຍອີງຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງຂອງເຈົ້າແຂວງ ແຂວງຄຳມ່ວນ ສະບັບເລກທີ 15/ຈຂ.ຄມ, ລົງວັນທີ 13 ມັງກອນ 2017 ວ່າດ້ວຍການທົດແທນ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນຈາກໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຫີນບູນ, ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 17 ຕຸລາ 2019, ທ່ານ ຄຳສີ ອຸດທິວົງ ຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງ ຮອງເຈົ້າແຂວງ ແຂວງຄຳມ່ວນ, ທ່ານ ແກ້ວລັນດອນ ຈັນທະປານີ ເຈົ້າເມືອງ ເມືອງຄູນຄຳ ແລະ ທ່ານ ໂກມົນຈັນ ເພັດອາສາ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ພ້ອມກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມລາຍງານການຊົດເຊີຍຜົນກະທົບຂອງໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຫີນບູນຂື້ນ ຢູ່ທີ່ ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງຄູນຄຳ ແຂວງຄຳມ່ວນ, ໃນນັ້ນປະກອບມີ 4 ບ້ານ ຄື: ບ້ານໂພນທອງ, ບ້ານຫນອງຮາງ, ບ້ານຜາຄ້ອງ ແລະ ບ້ານນາຊ້າງຂາມ ມີ 441 ຫລັງຄາເຮືອນ 575 ຄອບຄົວ ເຊິ່ງໃນໄລຍະຜ່ານມາທາງໂຄງການໄດ້ສົມທົບກັບອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ສາມາດເກັບກຳຂໍ້ມູນຜົນກະທົບທາງດ້ານຊັບສິນ, ຜົນລະປູກ ພ້ອມທັງຄິດໄລ່ຄ່າທົດແທນເພື່ອມອບໃຫ້ປະຊາຊົນ 4 ບ້ານ ດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສຳເລັດເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ລວມມູນຄ່າ 33,330,205,800 ກີບ ໄດ້ບຸກເບີກເນື້ອທີ່ດິນ ແລະ ຕັ້ງເປັນ ບ້ານໃຫມ່ຄູນມະນີ ເຊິ່ງມີ້ເນື້ອທີ່ທັງຫມົດ 108 ເຮັກຕາ ກວມເອົາດິນປະຊາຊົນຈຳນວນ 28 ເຈົ້າ, ເຊິ່ງໂຄງການໄດ້ຊົດເຊີຍສຳເລັດແລ້ວເປັນເງິນ 726,280,000 ກີບ ແລະ ຍັງໄດ້ສ້າງບ້ານຈັດສັນເພື່ອໃຫ້ເປັນບ່ອນຢູ່ອາໄສໃຫມ່ແກ່ປະຊາຊົນ ເຊິ່ງມາຮອດປະຈຸບັນແມ່ນສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສຳເລັດ 99,99 %, ພ້ອມນັ້ນທາງໂຄງການຍັງໄດ້ສະຫນອງເຂົ້າ ແລະ ຊີ້ນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທີ່ຍົກຍ້າຍມາຢູ່ທີ່ ບ້ານໃຫມ່ຄູນມະນີແລ້ວ 3 ງວດ ລວມມີ ເຂົ້າ ຈຳນວນ 213,885 ໂຕນ  ແລະ ຄ່າທາດໂປຣຕີນເປັນເງິນ 557,890,000 ກີບ. ຄຽງຄູ່ກັບຜົນສຳເລັດກໍ່ຍັງມີຂໍ້ຄົງຄ້າງ ເຊິ່ງທາງໂຄງການຈະໄດ້ຮ່ວມກັບບັນດາຄະນະກຳມະການ ແລະ ກອງເລຂາປະສານງານຊຸກຍູ້ໂຄງການ ລວມເຖິງອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອເລັ່ງປະຕິບັດໃຫ້ສໍາເລັດຕາມແຜນການພັດທະນາຂອງ ພັກ-ລັດ ໃນການຍົກລະດັບເສດຖະກິດ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ນັບມື້ນັບດີຂຶ້ນ.