ແຈ້ງການ ເພີ້ມທະວີການປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນ, ຕອບໂຕ້ ການລະບາດຂອງເຊື້ອຈຸລະໂລກ COVID-19

06-03-2020.