ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານແພດ ປະຈຳລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ 1 ຕຳແໜ່ງ

23-02-2018.