ແຈ້ງການເຊີນເຂົ້າຮ່ວມປະມູນກໍ່ສ້າງໂຄງການສະໜອງໄຟໃຫ້ທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງ ລາວ-ຈີນ

05-11-2019.