ແຈ້ງການແຈ້ງການ ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ Database Distribution

17-03-2021


ແຈ້ງການ ປະມູນເປີດກວ້າງພາຍໃນ ວຽກບໍລິການຮັບເໝົາທຳຄວາມສະອາດ, ຕົບແຕ່ງດອກໄມ້ ແລະ ບົວລະບັດເດີ່ນຫຍ້າ ຂອງ ຟຟລ

22-01-2021


ແຈ້ງການ ປະມູນເປີດກວ້າງພາຍໃນ ຈັດຊື້ໝໍ້ແປງ Silicon ສະໜອງໃຫ້ ຟຟລ ສາຂາຕ່າງແຂວງ

12-01-2021


ແຈ້ງການ ປະມູນເປີດກວ້າງພາຍໃນ ຈັດຊື້ລົດເຄຣນ 10 ລໍ້ ແລະ ລົດອູ່

12-01-2021


ແຈ້ງການ ປະມູນເປີດກວ້າງ ຈັດຊື້ແພຕັດເຄື່ອງນຸ່ງໃຫ້ພະນັກງານ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ປີ 2021

31-12-2020


ແຈ້ງການ ປະມູນຈັດຊື້ໝໍ້ນັບໄຟ Single Phase Digital Electronic Watt-hour and Three Phase Digital Electronic Watt-hour Meter

22-09-2020


ແຈ້ງການມອດໄຟ ບາງເຂດ ເມືອງໄຊທານີ

20-08-2020


ແຈ້ງເຊີນປະມູນ ເລີ່ມວັນທີ 07/08/2020 ຫາ 27/08/2020

11-08-2020


ແຈ້ງການ ປັບປຸງໂຄງສ້າງລາຄາໄຟຟ້າ ເລີ່ມແຕ່ເດືອນ 05.2020 ເຖີງ 12.2025

11-04-2020


ແບບຟອມໃບຄຳຮ້ອງຂໍຕິດຕັ້ງໝໍ້ນັບໄຟ ທົ່ວປະເທດ

30-03-2020


ແຈ້ງການ ປັບລາຄາໄຟຟ້າໃນເຂດຂະແໜງຊົນລະປະທານ ແລະ ຟາມລ້ຽງສັດ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດນໍ້າຖ້ວມປີ 2018 ຈຳນວນ 114 ລູກຄ້າ

17-03-2020


ແຈ້ງການ ເພີ້ມທະວີການປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນ, ຕອບໂຕ້ ການລະບາດຂອງເຊື້ອຈຸລະໂລກ COVID-19

06-03-2020