ແຈ້ງການແຈ້ງເຊີນເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ ຈັດຊື້ໝໍ້ແປງ

09-09-2021


ຂໍ້ກຳນົດ ວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດມາດຕະການຜູ້ລັກກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ດັດແປງໝໍ້ນັບໄຟ

18-08-2021


ແຈ້ງການ ຂໍ້ກຳນົດວ່າດ້ວຍການກວດກາ ແລະ ທົດສອບໝໍ້ນັບໄຟ ທີ່ຈັດຊື້ເຂົ້າມາໃຫມ່ແຕ່ລະງວດ ຂອງ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ.

21-07-2021


ແຈ້ງການ ຂໍເຊີນບໍລິສັດ ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ຢາກນໍສະເໜີ ໝໍ້ນັບໄຟພາກທີ່ຢູ່ອາໄສ ທີ່ຮອງຮັບລະບົບສື່ສສານ Hand Held Unit (HHU)

21-07-2021


ການກວດກາ ແລະ ທົດສອບ ໝໍ້ນັບໄຟ ທີ່ຈັດຊື້ເຂົ້າມາໃໝ່ ແຕ່ລະງວດ ຂອງ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ

12-07-2021


ແຈ້ງເຊີນເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ

13-06-2021


ແຈ້ງເຊີນເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ

13-06-2021


ແຈ້ງການ ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ

25-05-2021

 


ແຈ້ງການ ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ Database Distribution

17-03-2021


ແຈ້ງການ ປະມູນເປີດກວ້າງພາຍໃນ ວຽກບໍລິການຮັບເໝົາທຳຄວາມສະອາດ, ຕົບແຕ່ງດອກໄມ້ ແລະ ບົວລະບັດເດີ່ນຫຍ້າ ຂອງ ຟຟລ

22-01-2021


ແຈ້ງການ ປະມູນເປີດກວ້າງພາຍໃນ ຈັດຊື້ໝໍ້ແປງ Silicon ສະໜອງໃຫ້ ຟຟລ ສາຂາຕ່າງແຂວງ

12-01-2021


ແຈ້ງການ ປະມູນເປີດກວ້າງພາຍໃນ ຈັດຊື້ລົດເຄຣນ 10 ລໍ້ ແລະ ລົດອູ່

12-01-2021