ແຈ້ງການແຈ້ງການ ປະມູນຈັດຊື້ໝໍ້ນັບໄຟ Single Phase Digital Electronic Watt-hour and Three Phase Digital Electronic Watt-hour Meter

22-09-2020


ແຈ້ງການມອດໄຟ ບາງເຂດ ເມືອງໄຊທານີ

20-08-2020


ແຈ້ງເຊີນປະມູນ ເລີ່ມວັນທີ 07/08/2020 ຫາ 27/08/2020

11-08-2020


ແຈ້ງການ ປັບປຸງໂຄງສ້າງລາຄາໄຟຟ້າ ເລີ່ມແຕ່ເດືອນ 05.2020 ເຖີງ 12.2025

11-04-2020


ແບບຟອມໃບຄຳຮ້ອງຂໍຕິດຕັ້ງໝໍ້ນັບໄຟ ທົ່ວປະເທດ

30-03-2020


ແຈ້ງການ ປັບລາຄາໄຟຟ້າໃນເຂດຂະແໜງຊົນລະປະທານ ແລະ ຟາມລ້ຽງສັດ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດນໍ້າຖ້ວມປີ 2018 ຈຳນວນ 114 ລູກຄ້າ

17-03-2020


ແຈ້ງການ ເພີ້ມທະວີການປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນ, ຕອບໂຕ້ ການລະບາດຂອງເຊື້ອຈຸລະໂລກ COVID-19

06-03-2020


ແຈ້ງການ ຂໍຄວາມຮ່ວມມືໃນການປະຢັດພະລັງງານໄຟຟ້າ ໃນຊວງເວລາທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານໄຟຟ້າຈຳນວນຫຼາຍ (Peak Load)

12-02-2020