ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ງານບຸນນະມັດສະການພະທາດອິງຮັງປະຈຳປີ 2019

09-12-2019.
      ໃນວັນທີ 9 ທັນວາ 2019, ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ງານບຸນນະມັດສະການພະທາດອິງຮັງປະຈຳປີ 2019 ທີ່ ບ້ານທາດອິງຮັງ ນະຄອນໄກສອນພົມວິຫານ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເພື່ອເປີດບູດເຜີຍແຜ່ໂຄສະນາປະຊາສຳພັນວຽກງານກ່ຽວກັບໄຟຟ້າ ພາຍໃນບູດແມ່ນມີພະນັກງານວິຊາການປະຈຳເພື່ອໃຫ້ຄວາມຮູ້ໃຫ້ກັບປະຊາຊົນທີ່ເຂົ້າມາສອບຖາມໃນເລື່ອງຕ່າງໆຄື ການຂໍອະນຸຍາດນຳໃຊ້ໄຟຟ້າ  ນອກນີ້ຍັງໄດໃຫ້ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າຢ່າງຖຶກວິທີ ແລະ ປະຍັດໃຫ້ກັບປະຊາຊົນທີ່ມາຮ່ວມງານດັ່ງກ່າວ ລວມໄປເຖິງໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ສະແດງຄຳຄິດຄຳເຫັນຕໍ່ກັບການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ ແລະ ບັນຫາຕ່າງໆທີ່ພົບມາໃນການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າອີກດ້ວຍ.​