ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈກັບລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວເພື່ອໄປຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ທີ່ຖືກອຸທົກກະໄພນໍ້າຖ້ວມທີ່ແຂວງອັດຕະປື ສຳລັບພາກສ່ວນທີ່ຕ້ອງການບໍລິຈາກເຄື່ອງ ວັນເສົາ-ອາທິດ, ວັນທີ 28-29/7/2018, ເວລາ 8:30-16:30 ທີ່ສໍານັກງານໃຫຍ່ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ

27-07-2018.