Image

ສາຂາແຂວງ ຜົ້ງສາລີ


ສະຖານທີ່

ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາແຂວງ ຜົ້ງສາລີ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໂພນແກ້ວ, ເມືອງຜົ້ງສາລີ, ແຂວງຜົ້ງສາລີ.

  • ໂທລະສັບ: 088-210215
  • ແຟັກ: 088-210215


ພາລະບົດບາດ

ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາແຂວງ ຜົ້ງສາລີ ມີພາລະບົດບາດຄື

  1. ເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ ລັດວິສາາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ດຳເນີນທຸລະກິດ, ຊື້, ຈຳໜ່າຍກະແສໄຟ ແລະ ບໍລິການໄຟຟ້າທົ່ວສັງຄົມ ຢູ່ພາຍໃນແຂວງຜົ້ງສາລີ.
  2. ຄຸ້ມຄອງບຳລຸງຮັກສາລະບົບສະຖານີ 35/22kv, ເຂື່ອນຂະໜາດນ້ອຍ ນໍ້າບູນ 1 (110 kw), ລະບົບຕາຄ່າຍ-ສາຍສົ່ງ ໃຫ້ໄດ້ຊົມໃຊ້ເປັນປົກກະຕິ ແລະ ມີປະສິດທິພາບສູງ.
  3. ສະໜອງພະລັງງານໄຟຟ້າ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມພາຍໃນແຂວງ ໃຫ້ພຽງພໍຕາມເງື່ອນໄຂຕົວຈີງ.
  4. ດຳເນີນທຸລະກິດຈຳໜ່າຍກະແສໄຟຟ້າຕາມການອະນຸມັດ ດ້ານລາຄາຂອງລັດຖະບານ.
  5. ດຳເນີນທຸລະກິດກໍ່ສ້າງ, ຕິດຕັ້ງ, ສ້ອມແປງລະບົບໄຟຟ້າ ຕະຫຼອດຮອດຕິດຕັ້ງໄຟໃນເຮືອນ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມມາດຖານເຕັກນິກ.
  6. ວາງແຜນການພັດທະນາລະບົບຕາຄ່າຍໄຟຟ້າ ເພື່ອໃຫ້ແທດເໝາະກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງ ແຂວງຜົ້ງສາລີ ກໍຄືຂອງຂັ້ນເທີງວາງອອກເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ສະເພາະໜ້າ ແລະຍາວນານ.
  7. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນພະລັງງານຕົກເຮ່ຍ, ເກັບກູ້ໜີ້ສີນຄ່າກະແສໄຟຟ້າ ຢູ່ພາຍໃນແຂວງຜົ້ງສາລີ ໃຫ້ໄດ້ດີ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການດຳເນີນທຸລະກິດມີປະສິດທິຜົນສູງ.
  8. ບຳລຸງສ້າງຖັນແຖວພະນັກງານວິຊາການ ດ້ານຄຸນທາດການເມືອງ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ຂອງໜ້າທີ່ການເມືອງໃນໄລຍະໃໝ່.


ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ສາຂາແຂວງ ຜົ້ງສາລີ

Image Image

rolex replica
replica rolex
replica uhren
replica watches