ກອງປະຊຸມດ້ານພະລັງງານໄຟຟ້າລະຫວ່າງ ລາວ-ໄທ-ມາເລເຊຍ

25-07-2019.         ໃນຕອນເຊົ້າຂອງ ວັນທີ 25 ກໍລະກົດ 2019 ຢູ່ສໍານັກງານໃຫຍ່ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໄດ້ມີກອງປະຊຸມຊື້-ຂາຍ ພະລັງງານໄຟຟ້າ ລະຫວ່າງ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ-ການໄຟຟ້າຝ່າຍຜະລິດແຫ່ງປະເທດໄທ-ການໄຟຟ້າຂອງມາເລເຊຍ ພາຍໃຕ້ຊື່ໂຄງການ Lao PDR-Thailand-Malaysia Power Integration Project (LTM-PIP 2.0) ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ເຄນ ເທບວົງສາ ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ອໍານວນການໃຫຍ່ ທັງເປັນຫົວໜ້າຝ່າຍປະຕິບັດການໄຟຟ້ານະຄອນຫຼວງ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ມີຜູ້ບໍລິຫານໄຟຟ້າມາເລເຊຍ, ຜູ້ບໍລິຫານການໄຟຟ້າຝ່າຍຜະລິດແຫ່ງປະເທດໄທ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງ 3 ຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມ. ໂຄງການຊື້-ຂາຍພະລັງງານໄຟຟ້າລະຫວ່າງ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ກັບ ການໄຟຟ້າມາເລເຊຍ ໂດຍຜ່ານລະບົບສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງຂອງ ການໄຟຟ້າຝ່າຍຜະລິດແຫ່ງປະເທດໄທ ຖືໄດ້ວ່າເປັນໂຄງການໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນໃນການຊື້-ຂາຍ ພະລັງງານໄຟຟ້າພາຍໃນກຸມປະເທດທີ່ເປັນສະມາຊິກອາຊຽນ ແລະ ເປັນກອງປະຊຸມໃນການຂະຫຍາຍອາຍຸສັນຍາເດີມທີ່ຈະໝົດລົງໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2019 ອອກໄປຕື່ມອີກ 2 ປີ ແມ່ນຈະໄດ້ເລີ່ມໃນວັນທີ 1 ມັງກອນ 2020 ຫາ 31 ທັນວາ 2021 ພ້ອມກັນນັ້ນ ຈະໄດ້ເພີ່ມກໍາລັງການສົ່ງຈາກ 100 ເມກາວັດ ເປັນ 300 ເມກາວັດ.