ເສວະນາ ລາຄາໄຟຟ້າ ແລະ ໄຟຟ້າລາວ ແຕ່ປີ 2021 – 2025

05-10-2020.


orologi replica fake rolex replica uhren

   ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບຮ່າງບົດສຶກສາລາຄາໄຟຟ້າ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ (ແບບວົງກວ້າງ) ທີ່ເປັນ ເວທີ ເສວະນາ ລາຄາໄຟຟ້າ ແລະ ໄຟຟ້າລາວ ແຕ່ປີ 2021 – 2025 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 5 ຕຸລາ ນີ້ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ດາວວົງ ພອນແກ້ວ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ມີ ທ່ານ ສາຍທອງ ແກ້ວດວງດີ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 1 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທັງເປັນປະທານກຳມາທິການກົດໝາຍຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ມີຄະນະນໍາຂອງ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆ ພ້ອມພະນັກງານຄູອາຈານ ແລະ ນັກກສຶກສາເຂົ້້າຮ່ວມ. ພາຍໃນງານໄດ້ເນັ້ນ 7 ທາງເລືອກ ໃນການຄິດໄລ່ລາຄາໄຟຟ້າ ໂດຍສົມທຽບກັບໂຄງສ້າງອັດຕາລາຄາໄຟຟ້າປີ 2019 ເປັນບ່ອນອີງ ມີການສົມທຽບ ດ້ານດີ ຈຸດອ່ອນ ຂໍ້ໂຄງຄ້າງ ເປັນການສຶກສາເບື້ອງຕົ້ນເພື່ອເປັນແນວທາງກ້າວໄປເຖິງການປັບປຸງລາຄາໄຟຟ້າໃຫ້ເໝາະສົມ, ຈຸດປະສົງເພື່ອດຶງດູດການລົງທຶນຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແນໃສ່ນໍາໃຊ້ໄຟຟ້າ 60% ເຂົ້າໃນການສົ່ງເສີມການພັດທະນາອຸດສາຫະກໍາ ເປັນຕົ້ນ ຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ-ປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດ ໃຫ້ຕໍ່ເນື່ອງ ທັງປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ, ໃຫ້ລາຄາໄຟຟ້າຊຸກຍູ້ການຫັນເປັນອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ທັນສະໄຫມ, ຊຸກຍູ້ຮັບປະກັນການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມ ໃຫ້ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ກາຍເປັນຂະແຫນງພື້ນຖານຂອງເສດຖະກິດ ສາມາດສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ ແຂ່ງຂັນກັບຕ່າງປະເທດ ພ້ອມກັນນັ້ນ  ໂຄງສ້າງລາຄາໄຟຟ້າພາກທີ່ຢູ່ອາໄສ ກໍ່ໃຫ້ເຫມາະສົມ ເປັນທໍາ ແລະ ສະທ້ອນເຖິງຕົ້ນທຶນຢ່າງແທ້ຈິງຕາມກົນໄກຕະຫຼາດ ແລະ ໃຫ້ໄຟຟ້າລາວ ສາມາດດໍາເນີນທຸລະກິດໄດ້ ຮັບປະກັນການສະຫນອງໄຟຟ້າດ້ວຍຄຸນນະພາບ. ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ມີການເກັບຄຳຄວາມຄິດເຫັນຈາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມດ້ວຍແບບສອບຖາມ ກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງລາຄາໄຟຟ້າ ປີ 2021 – 2025 ແລະ ການບໍລິການຂອງລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ຊຶ່ງປະກອບມີພາກຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຂະແໜງການພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະ ໂຄງສ້າງລາຄາໄຟຟ້າ, ພາກຄວາມສົນໃຈ 7 ທາງເລືອກ ໃນການກຳນົດລາຄາໄຟຟ້າ ແຕ່ປີ 2021 – 2025, ພາກການບໍລິການຂອງລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ແລະ ຄໍາເຫັນອື່ນໆ ທີ່ຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມມີຕໍ່ການໂຄງສ້າງລາຄາໄຟຟ້າ ແລະ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ.